Strona główna

 

 

O PROJEKCIE

Na naszej stronie znajdą Państwo materiały video z cyklu konferencji, które odbyły się w Krakowie, Olsztynie i Lublinie i poruszały temat opieki koordynownej w POZ.
 
Tematyka każdej konferencji nawiązuje do innej jednostki chorobowej objętej systemem opieki koordynowanej. Konferencje rozpoczynają się wykładem wprowadzającym dotyczącym istotnych aspektów organizacyjnych, finansowych, prawnych lub etycznych związanych z funkcjonowaniem opieki koordynowanej.
 

DLA KOGO

 
Spotkania adresowane są do lekarzy rodzinnych, lekarzy POZ, lekarzy w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej oraz lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką.
 

CEL PROJEKTU

 
Konferencje mają na celu:
  • poszerzenie wiedzy/umiejętności lekarzy rodzinnych na temat istotnych aspektów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w jednostkach chorobowych objętych systemem opieki koordynowanej,
  • poznanie zasad organizacji pracy praktyki lekarza rodzinnego, związanych z realizacją opieki koordynowanej,
  • poznanie uwarunkowań ekonomicznych związanych z opieką koordynowaną,
  • przekazanie wskazówek ułatwiających nawiązanie i utrzymywanie efektywnej współpracy pomiędzy lekarzem rodzinnym a specjalistą innej dziedziny.
 

PORUSZANA TEMATYKA

 
Opieka koordynowana nad pacjentem z chorobami układu krążenia – nadciśnienie tętnicze i migotanie przedsionków
 
Opieka koordynowana nad pacjentami z chorobami obturacyjnymi układu oddechowego
 
Opieka koordynowana nad pacjentem z cukrzycą typu 2.
 
Opieka koordynowana nad pacjentem z chorobami układu krążenia – choroba niedokrwienna serca oraz niewydolność
 
 

Aby otrzymać dostęp do nagranych filmów należy "kliknąć" w przycisk rejestracja a następnie podać adres e-mail oraz Numer Prawa Wykonywania Zawodu a następnie się zalogować.

Rejestracja »